Mediu Plus – reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Soluții și probleme trans-frontaliere (2007 – 2008)

Fundația „Corona”, filiala Suceava în parteneriat cu Asociația “Romontana” și Asociația științifico-pedagogică „Aron Pumnul” (Ucraina) – au derulat proiectul „Mediu plus – reducerea impactului deșeurilor asupra mediului, probleme și soluții transfrontaliere”. Acesta s-a desfășurat în intervalul octombrie 2007 – septembrie 2008, cu aplicare în județele Suceava și Botoșani din România, precum și în regiunea Cernăuți din Ucraina.

Finanțarea a fost asigurată de Uniunea Europeană, prin Programul de vecinătate România-Ucraina 2004-2006, componenta Phare CBC 2005. Scopul proiectului a constat în dezvoltarea cooperării transfrontaliere pentru îmbunătățirea activităților de management, cu rezultate în reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Grupul țintă a fost alcătuit din 20 de organizații ne-guvernamentale, precum și din 60 de primari și viceprimari din cele două regiuni. Inițiativa s-a concretizat în sesiunea de instruire a celor 20 de ONG-uri de mediu din România și Ucraina, organizarea unui work-shop, publicarea ghidului legislativ și de bune practici pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului în context transfrontalier, instruirea a 60 de viceprimari și primari și tipărirea a 200 de broșuri. Deasemeneas-a va desfășurat o campanie de conștientizare a populației din zonele de graniță și, apoi, una de informare a autorităților locale.

Buget total proiect: 140.000 Euro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.