Cine suntem

Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana” a fost înființată în anul 2000 ca  organizatie non-guvernamentală, multi-sectorială, având scopul de a sprijini dezvoltarea generală a zonelor montane din România.

În luna noiembrie 2016 Romontana a împlinit 16 ani de activitate!

DSC_0843

Romontana urmărește stimularea tuturor sectoarelor care influentează dezvoltarea într-un ritm sustenabil a comunităților rurale, dar și urbane din Carpații României, într-o viziune strategică, pe termen lung și în armonie cu politicile europene privind zonele montane.

Romontana crează cadrul dezbaterii publice pentru subiecte de interes general referitor la zona montană și asigură o informare corectă și echilibrata a populației. Romontana elaborează și înaintează catre sectorul guvernamental și mediul politic, propuneri concrete de îmbunătățire a legislatiei, a strategiilor de dezvoltare și a tuturor acțiunilor care ne afecteaza într-un fel sau altul viața de zi cu zi.

Obiectivele asociației sunt atinse prin proiecte și activități specifice care vizează unul sau mai multe domenii de activitate cum sunt: dezvoltarea durabilă în zona montană (turism, sectorul forestier, agricultură ș.a.), dezvoltarea comunitară, protecția mediului, instruire și training vocațional etc.

În cei peste 16 ani de existență, “Romontana” a dobândit o experiență vastă în implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă, precum și în elaborarea de politici și strategii pentru zonele montane, care vin în sprijinul autorităților publice centrale, regionale și locale. Între anii 2001 și 2006 “Romontana” a implementat mai multe proiecte la scară mică în cooperare cu Euromontana (Asociația Europeană a Regiunilor Montane – www.euromontana.org) și SAB (Asociația Elvețiană a Regiunilor Montane – www.sab.ch), finanțate de către SDC (Agenția  Elvetiana pentru Dezvoltare și Cooperare) precum și numeroase proiecte de dezvoltare locală. În perioada 2006 – 2017 “Romontana” a implementat în calitate de beneficiar și partener mai multe proiecte finanțate prin PHARE CBC – Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina, EEA Grants, Programul de Cooperare Elvețiano-Român și altele.

“Romontana” are, de asemenea, experiență relevantă în organizarea de evenimente, cum ar fi conferințe naționale și internaționale, seminarii, ateliere de lucru, cursuri, expoziții, târguri și alte evenimente similare.

“Romontana” alături de alte organizații ce activează în interesul dezvoltării durabile a zonei montane din România, au avut o contribuție semnificativă la elaborarea “Orientărilor Strategice Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonei Montane Defavorizate (2014-2020)”, aprobat prin Memorandum de Guvernul României în luna mai 2014, fiind într-un dialog permanent cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile, Agenția Zonei Montane și cu alte instituții ale statului care se ocupă de implementarea și monitorizarea rezulatelor acestui document strategic.

La nivel internațional, Asociația “Romontana” este membru a trei dintre cele mai mari organizații care tratează subiectul dezvoltării durabile a zonelor montane, și anume Asociația Europeană a Regiunilor Montane – “Euromontana”, Parteneriatul Montan (ONU/FAO) și Forumul Rural Mondial, fiind astfel implicată în activități de interes european și modial, ce vizează zonele montane. “Romontana” este partener de dialog și implementarea al Secretariatului Interimar al Conveției Carpatice, găzduit de Organizația Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP Vienna).

Pentru mai multe detalii privind activitățile asociației Romontana vă invităm să ne contactați telefonic, pe e-mail sau direct la sediul nostru central din Vatra Dornei (județul Suceava). Toate datele noastre de contact le puteți găsi aici!