Dezbatere: “Gestionarea durabilă a pădurilor private” (Suceava, 16.01.2017 – “Universitatea Ștefan cel Mare”)

Dezbaterea cu tema “gestionarea durabilă a pădurilor private” s-a desfășurat luni – 16 ianuarie 2016, la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Sala E227, începând cu orele 10.00. Evenimentul a fost organizat de către A.N.D.R.M. ROMONTANA în parteneriat cu UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA, FEDERAȚIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI ȘI PĂȘUNI DIN ROMÂNIA “NOSTRA SILVA” și FUNDAȚIA OPEN FIELDS în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii asociaţiilor de proprietari de păduri pentru un management forestier durabil” co-finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano – Român.

La dezbatere au mai participat și reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava, ASFOR Suceava, AF Bucovina, Ocolul Silvic “Silva Bucovina”, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, Ocolul Silvic “Greengold”, Asociația Biosilva, AUCOPP din Protopopiatele Suceava și Rădăuți și Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești.

Au fost dezbătute subiecte de actualitate pentru proprietarii privați de păduri, cum sunt:

  • Regulamentul de valorificare a masei lemnoase;
  • Normele tehnice de aplicare a operațiunilor culturale – oportunități și riscuri, în actuala formă de proiect;
  • Regulamentul de valorificare a produselor nelemnoase – aflat în dezbatere publică;
  • Normele tehnice de amenajare a pădurilor – ce facem cu mica proprietate forestieră;
  • Decizia nr. 8769 din 3 ianuarie 2017 a Comisiei Europene și compensarea proprietarilor de păduri pentru funcțiile de protecție.

În urma discuțiilor s-au extras o serie de concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea legislației privind gestionarea durabilă a pădurilor private, care vor fi înaintate Ministerului Apelor și Pădurilor.

O nouă întâlnire v-a fi organizată la Suceava în luna martie 2017.