Consultare Publică pentru Standardele Naţionale PEFC pentru România – 20.05.2016

PCER

Întâlnirea a avut loc in data de 20.05.2016 la Brașov și a început cu o scurtă trecere în revistă a celor prezenţi. Fiecare participant s-a prezentat şi se constată reprezentativitate la nivelul majorităţii categoriilor de stakeholderi.

Până la data consultării publice nu au fost primite amendamente cu privire la documentele supuse consultării, iar toți cei prezenți au fost implicați pe parcursul procesului de realizare a Standarelor PEFC –RO, astfel încât agenda suferă ușoare modificări, în sensul că nu se vor mai prezenta din nou, în amanunt, Criteriile și Indicatorii.

Istvan Toke – moderator al discuţiilor.

Discuțiile sunt inițate de DI. Toke care aduce multumiri celor ce și-au făcut timp să participe la dezbaterea de astăzi.

Documentele supuse consultării au fost disponibile pe website timp de aproximativ 2 luni de zile și nu au fost solicitate explicații suplimentare, astfel că astăzi nu vom avea o dezbatere propriu zisă, ci mai degrabă o nouă sesiune de lucru în vederea întreprinderii pașilor ce trebuie urmați pentru ca sistemul de certificare PEFC să fie implementat și funcțional în România.

Pentru inceput, Dl. Toke face o introducere, explicând ce înseamnă PEFC la nivel mondial, odată cu apariția unor date statistice noi, ceea ce se traduce prin mai multe State membre în PEFC International, și suprafețe mai mari de pădure certificate PEFC – 275.000.000 ha (apariția Argentinei, a Indoneziei, Japoniei, etc.). Interesant este faptul că America de Nord deține 59% din suprafețele certificate PEFC la nivel mondial, deși sistemele de certificare au fost dezvoltate inițial pentru a fi aplicate pentru pădurile tropicale. În Europa, Finlanda are 17 milioane de ha de pădure certificată în sistem PEFC, în vreme ce pe întregul continent este certificată o suprafață de 85 milioane de ha.

Referitor la lanțurile de custodii (10.800 în total) atrage atenția situația Europei, ce deține 83% din lanțurile de custodii, fapt ce se datorează pieței. Cazul Franței care deține peste 2.000 de lanțuri de custodii atrage atenția în mod deosebit. Cu toate acestea trendul începe să se plafoneze, deși rămâne ascendent pierzând din dinamică.

Aceste date sunt de actualitate, fiind publicate în martie 2016.

Discuțiile continuă, Dl. Toke prezentând procedura de standard setting. Există unele detalii care sunt aduse în atenția grupului de lucru, astfel încât să nu apară omisiuni sau erori.

Faza de elaborare a standardelor înseamnă identificarea și contactarea părților interesate, anunțarea începerii procedurilor de standardizare, crearea grupului de lucru care realizează primul draft. Urmeaza consultarea publică, testarea pilot, aprobarea și publicarea standardelor. Această procedură se reia din 5 în 5 ani printr-o revizie periodică a standardelor.

Odată ce părțile interesate și-au desemnat reprezentanții în grupul de lucru, iar acesta și-a început activitatea, trebuie creat consens la nivelul întregului grup astfel încât primul draft al standardelor să fie supus consultării publice. Simultan se face prelucrarea comentariilor și observațiilor. Urmează testarea pilot, care reprezintă o testare a conținutului și eficienței proiectului de standard, apoi adoptarea formală de către structura de decizie a organismului de standardizare și mai apoi publicarea standardelor.

Noi mai avem de parcurs pașii „testarea pilot”, „adoptarea formală” și publicarea pe site a formei finale a strandardelor.

Discuțiile continuă cu subiectul fierbinte al momentului în care ne aflăm – testarea pilot. Trebuie identificate companiile care pot face o simulare pe strandardele care le avem (criterii și indicatori) și eventual pe lanțuri de custodie. Să vedem dacă ele sunt aplicabile în practică.

Dl. Nichiforel atrage atenția că pentru a fi un proces transparent trebuie facută o cerere de ofertă pentru toate firmele prezente în piață, astfel încât să nu fie interpretabilă evaluarea survenită în urma certificării pilot.

Nu există constrângeri privind suprafața, tipul arboretelor, etc. Astfel încât se va încerca realizare testării pe o suprafață mare a unei asociații pilot, identificate în cadrul proiectului.

O listă a organismelor de certificare va fi realizată și pusă la dispoziția D-lui. Toke de către Dl. Liviu Nichiforel.

Dl. Todoran propune și ideea de a face testarea pilot în 2 zone, existând disponibilitate din partea unei asociații din Vâlcea.

Concluzionând, în intervalul 23 – 27 mai 2016 Dl. Toke va înainta o solicitare către potențialele firme de certificare interesate, pe baza listei de contacte ce va fi pusă la dispoziție de Dl. Nichiforel.

Nu se constată necesar să facem testare și pe lanțurile de custodii, din moment ce CoC pentru România a preluat în proporție de aproape 100% Standardul PEFC International. Dacă există neconcordanță, minore, la următoarea revizie se vor putea rezolva.

Dl. Todoran ridică problema costurilor testării pilot. Acestea se ridica la aprox. 150 de Euro/zi/auditor. În 2 zile se poate face, însa este vorba și de sistem (evaluarea standardului) – Dl. Davidescu –  nu doar de audit. Asta poate ridica costurile.

Pe e-mailul PEFC–RO s-a primit una din companiile care operează în domeniul certificării forestiere, prin care își manifestă interesul față de certificarea PEFC și fata de testare. Și aceasta va fi inclusă pe lista potențialelor companii interesate să facă auditarea pilot.

După evaluarea, verificarea și auditarea standarelor la PEFC Intenational, abia apoi vor putea fi aplicate, implementate în România. Apoi toate firmele de certificare vor trebui să se avizeze la NGB’ul PEFC Romania pentru a putea face certificări.

Se face uz de check-list’ul PEFC astfel încât să evaluam documentele care nu sunt încă realizate, dar care trebuiesc trimise la PEFC International astfel încât strandardele PEFC – RO să poată fi aprobate. Multe dintre acestea pot fi adaptate însă, volumul de muncă rămâne în continuare consistent.

footer-pefc