Conferinţă: “Standardele naţionale pentru certificare forestieră – instrument pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România” – 18.10.2016

PCER

În cadrul conferintei “Standardele naţionale pentru certificare forestieră – instrument pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România”, desfăşurată în Sala Mare a Palatului Patriarhiei din Bucureşti, la data de 18 octombrie 2016, s-au adoptat prin consens la nivel naţional documentele ce vor compune Standardele naţionale PEFC® pentru România. Aceste documente vor fi transmise spre aprobare Board-ului PEFC Intenational, urmând ca ulterior, certificarea PEFC® să fie disponibilă pentru proprietarii de păduri şi operatorii economici din România.

2 1Standardul PEFC® (PROGRAMME FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION) şi Standardului FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) reprezintă principalele sisteme de certificare pentru management forestier durabil de pe glob.

În deschiderea conferinţei a luat cuvântul preşedintele Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România ‘Nostra Silva’, Bogdan Ioan Tudor Todoran, urmând ca discuţiile să conducă spre adoptarea standardelor naţionale PEFC®. Printre invitaţii care au avut expuneri se enumeră dl. István Tőke care a prezentat Standardul Naţional PEFC®, dl. Prof. Liviu Nichiforel de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava care a prezentat standardul FSC®, şi dl. Prof. Marian Dragoi de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, care a prezentat bune practici în adoptarea deciziilor amenajistice.

Conferinţa s-a bucurat de prezenţa tuturor categoriilor majore de stakeholderi, presă și oameni politici, reunind în total peste 200 de participanţi. Partea a 2-a a evenimentului a fost ocupată de congresul Federației “Nostra Silva”, dedicată proprietarilor privați de păduri, fiind dezbătute principale probleme cu care aceștia se confruntă la nivel național, la finalul având loc și o conferință de presă.

Acest eveniment este parte a proiectului “Întărirea capacităţii asociaţiilor de proprietari de păduri pentru un management forestier durabil”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Mai multe detalii despre acest proiect găsiti aici: http://romontana.org/intarirea-capacitatii-asociatiilor-de-proprietari-de-paduri-pentru-un-management-forestier-durabil-2014-2017/

footer-pefc

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

AGENDA CONFERINȚEI

Ora Activitate Responsabil

 

09.15 – 10.00 Înregistrarea participanţilor Organizatori
10.00 – 10.20 Deschidere eveniment, alocuţiuni invitaţi Moderator: Cătălin Constantin Tobescu – “Nostra Silva”
10.20 – 10.35 Prezentare standard FSC® pentru Management Forestier Liviu Nichiforel – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
10.35 – 10.50 Prezentare standard naţional PEFC® István Tőke – PEFC România (NGB)
10.50 – 11.05 Prezentare bune practici din județul Suceava Marian Drăgoi – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
11.05 – 11.30 Discuţii, dezbateri, Adoptare standard naţional PEFC
11.30 – 11.45 Pauză de cafea
11.45 – 15.30 Congresul Național al Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România Bogdan Ioan Tudor Todoran – “Nostra Silva”
15.30 – 15.50 Conferinţă de presă Cătălin Constantin Tobescu – “Nostra Silva”
15.30 – 16.20 Masă
16.30 Închiderea programului